englishslovensky
Laboratórium molekulárnej onkológie
Laboratórium molekulárnej onkológie sa zameriava na dva hlavné smery výskumu“ protinádorovú génovú terapiu nasmerovanú geneticky-modifikovanými mezenchýmovými stromálnymi bunkami a výskumom vplyvu nádorového mikroprostedia na nádorovú heterogenitu, nádorové kmeňové bunky a dormanciu.
Projekty:
 • Úloha exozómov v protinádorovej génovej terapii prostredníctvom kmeňových buniek
 • Terapia mezenchýmovými stromálnymi bunkami prostredníctvom kombinácie génu a predliečiva
 • Samovražedná cytotoxicita a bystander efekt kombinácie yCD/5-FC na modeli medulárneho tyroidného karcinómu
 • Experimentálna protinádorová terapia mezenchýmovými stromálnymi bunkami indukujúcimi apoptózu
 • Úloha ľudských mezenchýmových stromálnych buniek v nádorovom mikroprostredí a chemorezistencii nádorov
 • Úloha enzýmu ALDH1 v chemorezistencii nádorových buniek kolorektálneho karcinómu
 • Hľadanie dormantných nádorových buniek

Vedúci laboratória: Mgr. Kučerová Lucia PhD.

Vedeckí pracovníci
 • Altaner Čestmír
 • Bizik Jozef
 • Cihová Marína
 • Együdová Katarína
 • Kozovská Zuzana
 • Kučerová Lucia
 • Lakota Ján
 • Matúšková Miroslava
 • Poturnajová Martina
 • Tyčiaková Silvia
Technickí pracovníci
 • Dubrovčáková Mária
 • Lineková Alena
Doktorandi
 • Schmidtová Silvia
 • Toro Lenka
 • Školeková Svetlana
 • Ďuriníková Erika
Ďalší
 • Bohovič Roman
 • Buríková Monika
 • Demková Lucia
Projekty

Valid HTML 4.01 Transitional