englishslovensky

Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie
Vedúci projektu: Igor Beliaev
Trvanie projektu: 2016 - 2020
Viac   

Valid HTML 4.01 Transitional