englishslovensky

T-bunkové diferenciačné antigény a T-bunková vývojová sekvencia v manažmente pacientov s T-akútnou leukémiou

Vedúci projektu: Ján Kusenda
Trvanie projektu: 2010 - 2012

Hlavným cieľom projektu je rozšírenie nášho doterajšieho výskumu využívajúceho mnohoparametrovú prietokovú cytometriu o presný popis znakov normálnych leukocytov a leukemických buniek. V posledných rokoch početné štúdie umožnili získať nové poznatky o vývojových štádiách hematopoetických buniek, pretože každý klon akútnej leukémie reprezentuje jedno z týchto štádií zastavené v priebehu fyziologického vývoja. Zároveň umožňuje skúmať množstvo buniek ktoré nikdy nemožno získať z normálnej kostnej drene. Zameriame sa na identifikáciu prognostických faktorov pre sledovanie pacientov s akútnou lymfoblastickou leukémiou T-fenotypu v remisii a využijeme imunofenotypizáciu v kontexte fyziologického T-bunkového vývoja, obohatenú o súčasné sledovanie molekulárno genetických parametrov. Predpokladáme, že pri úspešnom uskutočnení projektu možno očakávať získanie užitočných prognostických znakov pre pacientov s T-ALL, ako aj racionálnu a komplexnejšiu schému T-bunkového vývoja.

Viac   

Valid HTML 4.01 Transitional