englishslovensky

Úloha NF1 v regulácií expresie génov za podmienok bunkového stresu

Vedúci projektu: Katarína Luciaková
Trvanie projektu: 2011 - 2014

Bunky, počas vývoja organizmu, sa musia deliť, diferencovať, ostať v kľudovej fáze a výsledne zomrieť. Väčšina buniek v organizme sa nachádza v kľudovej fáze (G0). V závislosti od vonkajších signálov, bunky môžu vstúpiť do bunkového cyklu, môžu diferencovať, môžu sa stať senescentnými a nakoniec zomrieť. Vyššie eukaryoty majú vyvinuté kontrolné body, ktoré monitorujú a odpovedajú na vonkajšie signály. Akékoľvek chyby v týchto kontrolných mechanizmoch majú neblahé následky na stabilitu genómu a môžu viesť k neoplastickej transformácii. Presná postupnosť krokov vedúca ku vzniku nádorového ochorenia však doteraz nie je známa. Predkladaný projekt je pokračovaním našich snáh o pochopenie všeobecných mechanizmov regulácie transkripcie génov. Konkrétne sa projekt venuje štúdiu molekulárneho mechanizmu, ktorý reguluje expresiu modelových génov (p21 a ANT2) za podmienok bunkového stresu; ako transkripčný faktor NF1 ovplyvňuje expresiu a ako je stresom indukovaná transkripcia integrovaná do známych signálnych dráh.

Valid HTML 4.01 Transitional