englishslovensky

Molekulárne mechanizmy diferenciácie mezenchýmových stromálnych buniek v nádoroch

Vedúci projektu: Lucia Kučerová
Trvanie projektu: 2011 - 2014

Ľudské mezenchýmové stromálne bunky (MSC) patria na zoznam mnohých nemalígnych buniek, ktoré sú prítomné v nádorovom mikroprostredí a prispievajú k ovplyvneniu rastu a progresie nádorov. Za tieto procesy zodpovedajú mnohé molekulárne mechanizmy. Parakrinné faktory produkované nádormi sú schopné navodzovať molekulárne zmeny, ktoré môžu viesť k diferenciácii MSC na bunky s vlastnosťami nádorovo-asociovaných fibroblastov. Interakcia MSC s nádorovými bunkami môže byť buď podporná alebo inhibičná, avšak mechanizmy za ňu zodpovedné ostávajú neúplne objasnené. Predpokladáme, že nádorovými bunkami je diktovaný proces molekulárnych zmien v MSC, ktoré potom vedú k nádorovej inhibícii alebo rastu. Schopnosť zasiahnuť príslušné molekuly môže priniesť nové možnosti, ako terapeuticky ovplyvniť nádorovú strómu alebo reprodukovať stromálne interakcie v nádoroch na komplexnejších modeloch.

Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional