englishslovensky

Ochranné pôsobenie rastlinných extraktov v experimentálnych systémoch in vitro a ex vivo

Vedúci projektu: Katarína Kozics
Trvanie projektu: 2012 - 2015

Napriek pokrokom v súčasnej medicíne disponujúcej množstvom syntetických liečív sa veľký význam pripisuje aj alternatívnej liečbe využívajúcej rastlinné produkty. Pozitívne účinky rastlín spočívajú v prítomnosti biologicky aktívnych látok, ktoré dokážu znížiť nepriaznivé dopady prostredia, životného štýlu, prípadne eliminovať vedľajšie účinky liečív. V rámci navrhovaného projektu plánujeme -pomocou in vitro a ex vivo systémov využívajúcich stabilizované a čerstvo izolované cicavčie bunky určovať DNA-protektívne účinky niektorých rastlinných látok a ich zložiek patriacich do skupiny triterpenoidov -charakterizovať zastúpenie biologicky aktívnych zložiek v skúmaných extraktoch -zisťovať vybrané biochemické ukazovatele v bunkách izolovaných zo suplementovaných zvierat alebo ovplyvnených rastlinnými extraktami in vitro -analyzovať zmeny v bunkovej signalizácii a bunkovom cykle po vplyve rastlinných extraktov v závislosti od systému.

Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional