englishslovensky

Identifikácia biomarkerov asociovaných s rezistenciou na chemoterapiu u testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek

Vedúci projektu: Miroslav Chovanec
Trvanie projektu: 2012 - 2015Valid HTML 4.01 Transitional