englishslovensky

Štúdium produkcie exozómov a vplyv chemotrapeutík na ich vlastnosti

Vedúci projektu: Danka Cholujová
Trvanie projektu: 2013 - 2016Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional