englishslovensky

Zavedenie metodík na analýzu epigenetickej regulácie expresie génov podieľaujúcich sa na procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu pri karcinóme prsníka

Vedúci projektu: Božena Smolková
Trvanie projektu: 2014 - 2017

Cirkulujúce nádorové bunky (CTCs) sú asociované s prognózou u niektorých typov nádorov, vrátane karcinómu prsníka. Sú intenzívne študované v súvislosti s včasnou detekciou diseminácie nádorových buniek. Bunky nádoru pred vstupom do krvného riečišťa môžu prejsť čiastočným alebo úplným epiteliálno-mezenchymálnym prechodom (EMT), ktorý im umožňuje uskutočniť jednotlivé kroky metastatickej kaskády. Vzhľadom na reverzibilný charakter EMT sa predpokladá významná úloha epigenetickej regulácie v tomto procese. Cieľom predkladaného projektu je zaviesť metodiky na analýzu metylácie DNA v CTC obohatenej populácii buniek periférnej krvi a overenie vhodnosti ich použitia na štúdium epigenetickej regulácie procesu EMT. Realizácia cieľov projektu môže viesť k identifikácii nových diagnostických a prognostických markerov resp. cieľov pre epigenetickú terapiu.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional