englishslovensky

Mgr. Lucia Kučerová, PhD., riaditeľka ústavu

Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., zástupca riaditeľa

RNDr. Alena Gábelová, CSc., vedecký sekretár

Ing. Erika Chudějová, vedúca ETO

 

Ústav sa člení na 2 oddelenia, na čele ktorých sú:

Molekulárna onkológia (L. Kučerová)

Genetika (M. Chovanec)

so svojimi laboratóriami

Valid HTML 4.01 Transitional