englishslovensky

Témy pre doktorandské štúdium 2009 - 2013

Odbor onkológia

školiteľ: Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc.

Vývoj génovej terapie na báze kmeňových buniek použitím BMP4.

 

školiteľ: RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

Bunková proliferácia a signálne dráhy indukované kombinovaným účinkom nanočastíc a prírodných látok.

 

 

Odbor genetika

školiteľ: RNDr. Miroslav Chovanec, CSc.

Molekulárne kroky a architektúra Pso2-závislej a Pso-2 nezávislej dráhy opravy medzireťazcových krížnych väzieb DNA v kvasinkách.

Valid HTML 4.01 Transitional