englishslovensky

Chemoterapia, viacnásobná resistencia na protinádorové látky, modulácia rezistencie a vzťah týchto procesov k programovanej smrti u ľudských nádorových buniek

1. Počas tranzície HL60 buniek z G1/S bloku účinkom E-4IB došlo k aktivácii MAP kináz, doprevádzanej inhibíciou bunkového cyklu a indukciou apoptózy, čo by mohlo rezultovať v zmene protinádovej aktivity buniek. 2. Sekvenčná administrácia E-4IB a CP u parentálnych buniek ovariálneho karcinómu (A2780), na rozdiel od sublínie rezistentných buniek na CP viedla k zmene hladín MAPK signálnych dráh a k zvýšenej exozomálnej retencii exozomálneho farbenia, čo nasvedčuje účasť exozómov v rezistencii buniek na CP. 3. Vplyv SF na ľudské nádorové bunky prsníka viedol k modulácii molekúl asociovaných s epiteliálno-mezenchymálnou tranzíciou (EMT), degradácii bunkovej matrix, ako aj k zníženej produkcii prozápalových cytokínov a niektorých faktorov angiogenézy.

Valid HTML 4.01 Transitional