englishslovensky

LABORATÓRIÁ

Laboratórium molekulárnej onkológie
Vedúci laboratória: Mgr. Kučerová Lucia PhD.
Viac    Projekty

Laboratórium genetiky nádorových ochorení
Vedúci laboratória: RNDr. Fridrichová Ivana CSc.
Viac    Projekty

Laboratórium molekulárnej genetiky
Vedúci laboratória: Mgr. Chovanec Miroslav PhD.
Viac    Projekty

Laboratórium imunológie nádorov
Vedúci laboratória: RNDr. Sedlák Ján DrSc.
Viac    Projekty

Laboratórium mutagenézy a karcinogenézy
Vedúci laboratória: RNDr. Gábelová Alena CSc.
Viac    Projekty

Rádiobiologické laboratórium
Vedúci laboratória: Doc. Ing. Beliaev Igor DrSc.
Viac    Projekty

Valid HTML 4.01 Transitional