englishslovensky

Mgr. Miroslav Chovanec, PhD. - predseda VR

RNDr. Soňa Čierniková, PhD.
RNDr. Ivana Fridrichová, CSc.
RNDr. Alena Gábelová, CSc
RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.
Ing. Katarína Luciaková, DrSc..
RNDr. Miroslav Piršel, CSc.

Externí členovia VR ÚEO SAV:
Doc. MUDr. Jozef MARDIAK, CSc., NOÚ
Doc. RNDr. Juraj GREGÁŇ, DrSc., PriF. UK

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional