englishslovensky

Cytogenetické monitorovanie odpovede buniek pacientiek s karcinómom krčka maternice na ožiarenie z pohĺadu predikcie úspešnosti rádioterapie

Potvrdenie existencie fenoménu, a to u nádorových aj nenádorových buniek, indukovanému už pri nízkych dávkach ožiarenia, známeho ako radiáciou indukovaná genómová instabilita (RIGI).

Valid HTML 4.01 Transitional