englishslovensky

Využitie ľudských kmeňových buniek na liečbu nádorov

V každom človeku sa nachádzajú normálne mezenchýmové kmeňové bunky, ktoré slúžia v tele na prirodzenú regeneráciu tkanív a drobné opravy poškodenia orgánov. Nádorové tkanivo potrebuje na svoj rast aj nenádorové bunky. Tie vytvárajú nové cievy a ďalšie štruktúry, ktoré umožňujú prísun živín a tým aj delenie nádorových buniek. Normálne mezenchýmové kmeňové bunky rozoznávajú nádor ako poškodenie tkaniva a teda putujú k nádoru v snahe ho opraviť. Zo zistenia, že tieto bunky putujú k nádoru vznikla myšlienka využiť túto ich vlastnosť na prepravu k nádoru prostriedkov, ktoré by na mieste nádoru nádorové bunky ničili. Usilujeme sa teda využiť túto ich schopnosť a v našom laboratóriu používame kmeňové bunky na ,,prepravu\\\" špeciálneho génu, ktorého produkt je enzým, ktorý vie premeniť netoxické predliečivo na silné liečivo - cytostatikum. V našich pokusoch využívame praktický neškodný liek 5-fluorocytozín, ktorý sa mení v mieste nádoru na silné protinádorové liečivo 5-fluorouracil. Tým sa nasmeruje liečba čisto na nádor a zároveň sa odstraňujú nežiaduce účinky toxickej chemoterapie na celý organizmus. Do takto získaných kmeňových buniek vkladáme t. zv. vektor, čo je genetický materiál pre potrebný enzým na premenu vyše uvedeného liečiva. Na špeciálnych experimentálnych myšiach (bez imunity), na ktorých rastie ľudský nádor sme ukázali, že tento spôsob liečby funguje, že takto modifikované kmeňové bunky vyhľadajú nádor v tele a ho účinne ničia. Zatiaľ dosiahnuté výsledky sme uverejnili (Kucerova L, Altanerova V, Matuskova M, Tyciakova S, Altaner C: Adipose Tissue Derived Human Mesenchymal Stem Cells Mediated Prodrug Cancer Gene Therapy. Cancer Res 2007; 67:6304-6313). Výskum použitia kmeňových buniek v našom laboratóriu pokračuje a ukazuje sa, že tento liečebný postup by sa dal použiť aj na ničenie malých, ešte len vznikajúcich metastáz. Skúšame či tento spôsob liečby je aj účinný na iné ľudské nádory. V predbežných pokusoch sa ukazuje, že tento systém je schopný ničiť aj nádory, ktoré sú rezistentné na 5-fluorouracil, čo poukazuje aj na ďalšie mechanizmy usmrcovania nádorových buniek okrem bystander efektu. Je našou snahou, aby tento nádejný spôsob liečby sme dopracovali do klinického použitia.

Valid HTML 4.01 Transitional