englishslovensky

Vplyv prírodných látok izotiokyanátov (ITC) na bunkové mechanizmy a znaky asociované s agresívnym fenotypom a citlivosťou na chemoterapiu u nádorových buniek prsníka a ovárií

Modulation of markers associated with aggressive phenotype in MDA-MB-231 breast carcinoma cells by sulforaphane. Hunakova L, Sedlakova O, Cholujova D, Gronesova P, Duraj J, Sedlak J. Neoplasma. 2009;56(6):548-56. Administration of isothiocyanate (E-4IB) and cisplatin leads to altered signalling and lysosomal export in human ovarian carcinoma sensitive- and cisplatin-resistant cells. Duraj J, Hunakova L, Bodo J, Jakubikova J, Chovancova J, Sedlak J. Neoplasma. 2009;56(3):208-14. HSV-tk expressing mesenchymal stem cells exert bystander effect on human glioblastoma cells. Matuskova M, Hlubinova K, Pastorakova A, Hunakova L, Altanerova V, Altaner C, Kucerova L. Cancer Lett. 2009 Sep 16.

Valid HTML 4.01 Transitional