englishslovensky

Biologický účinok novoobjavenej mutácie RET génu v súvislosti s mnohopočetnou endokrinnou neopláziou typ 2.

Testovali sme pripravené retrovirusové konštrukty nesúce kódujúcu sekvenciu dlhej izoformy RET s dvojitou mutáciou, resp. so samotnou Ala641Ser mutáciou in vitro, transfekované do NIH3T3 fibroblastov. Dvojitá mutácia Cys634Ser a Ala641Ser má silný transformačný a klonogénny potenciál a predstavuje nebezpečenstvo predčasného rozvinutia MTC do veku 6 rokov.Na základe biologických vlastnosti in vitro môžeme A641S považovať za mutáciu s nízkym transformačným potenciálom. Penetrancia takejto mutácie nemusí byť 100%. Aktivácia RETu a následný vzniku nádoru by mohol byť spôsobený druhou mutáciou alebo stratou jednej alely a dominantným vplyvom mutovanej alely. MTC sa u týchto pacientov môže vyvinúť vo vyššom veku,takže doporučujeme doživotné sledovanie nositeľov A641S u endokrinológa. Novozavedená metóda TOXCAT sleduje zmeny v asociácií transmembránovej domény RET proteínu in vivo. Zámena Ala641 za Ser posilňuje nekovalentné interakcie v TM doméne vytvorením tetrády serínov na rovnakej strane a-helixu.

Valid HTML 4.01 Transitional