englishslovensky

Integrácia nukleárneho faktora NF-1 do signálnych dráh vedúcich k zastaveniu rastu bunky

Študovali sme signálne dráhy, ktoré sú zodpovedné za represiu ANT2 génu pri prechode buniek do G0 fázy. Zistili sme, že TGF-β (transforming growth factor- β) reprimuje expresiu ANT2 génu podobne ako hladovanie buniek na sérum (1). Naše ďalšie výsledky ukázali, že TGF-β indukuje tiež tvorbu represorického komplexu NF1/Smad4 a zvyšuje väzbu NF1 na G0 elementy v promótore ANT2. Mutácia týchto G0 elementov úplne zrušila väzbu NF1 na DNA. Ďalej sme zistili, že inhibítory signálnych dráh TGFβ-RI (receptor TGFβ typu I) a p38 zabraňujú tvorbe NF1/Smad4 komplexu, ďalej zabraňujú väzbe NF1 na promótor ANT2 a následne aj represii expresie ANT2 génu. Podobné výsledky sme získali aj pri štúdiu vplyvov inhibítorov TGFβ-RI a p38 na represiu ANT2 v bunkách, ktoré rástli v neprítomnosti séra. Za týchto podmienok tiež nedochádzalo k tvorbe represorického komplexu NF1/Smad4 a k väzbe NF1 na promótor ANT2. Tieto výsledky naznačujú, že signalizácia vedúca k represii ANT2 génu v kľudových bunkách, je sprostredkovaná spoluprácou medzi receptorom TGFβ-RI a p38 signálnou dráhou. Navyše poznatok, že represorický komplex NF1/Smad4 sa tvorí iba v kľudových bunkách, implikuje celkom novú úlohu týchto komplexov v iniciácii alebo udržaní kľudového stavu buniek.

Valid HTML 4.01 Transitional