englishslovensky

Identifikácia proteínov interagujúcich s tumor supresormi z rodiny INK4

Pomocou in vitro metodík sme identifikovali viacero potenciálnych interakčných partnerov proteínov rodiny INK4. Interakcia INK4b proteínu s laktoferínom bola potvrdená aj in vivo v bunkách COS7. Pri experimentoch s endogénne exprimovanými proteínmi nebola táto interakcia jednoznačne potvrdená. Napriek tomu bude zaujímavé túto interakciu ďalej študovať, keďže obidva proteíny sa podieľajú na regulácii podobných procesov. Pri štúdiu transkripčnej regulácie génu kódujúceho c-Myb onkoproteín sme odhalili mechanizmus jeho regulácie, ktorý sa podieľa na onkogenéze. Ukázalo sa, že v hematopoetických bunkách je gén pod kontrolou vzdialených regulačných sekvencií, ktorých narušenie má za následok aktiváciu leukemogénneho potenciálu c-Myb génu. Tieto výsledky významne napomáhajú pochopeniu tohto významného onkogénu.

Valid HTML 4.01 Transitional