englishslovensky

T-bunkové diferenciačné antigény a T-bunková vývojová sekvencia v manažmente pacientov s T-akútnou leukémiou

Mnohoparametrovú prietokovú cytometrickú analýzu sme použili pre presnú definíciu membránových a vnútrobunkových znakov T-buniek akútnych leukémií a lymfómov. Zamerali sme sa na : 1) presnejšiu diagnózu a definíciu štádia T-ALL/T-NHL a 2) identifikáciu prognostických faktorov a užitočných markerov T-ALL/T-NHL v diagnóze resp. včasnej remisii choroby. Využili sme nové poznatky o dynamike T-bunkových vývojových štádií v kostnej dreni a týmuse. Z poznatkov vyplýva, že každý T-leukemický klon reprezentuje jedno charakteristické štádium v priebehu vývoja T-buniek, zastavených na určitom stupni vývoja. Pacientov s priaznivejšou prognózou (t.j. v kortikálnom štádiu) možno už počas diagnózy diferencovať od pacientov s nepriaznivým klinickým priebehom, zaradeným do pro-T štádia s veľmi nezrelým fenotypom. Zistili sme u nich veľmi presne definovaný imunofenotyp : CD1a a CD8 znaky sú úplne negatívne, CD7 a cyt. CD3 znaky sú pozitívne; nevýrazná je expresia znaku CD5 a koexpresia znakov myeloidných buniek: CD13 a CD33.

Valid HTML 4.01 Transitional