englishslovensky

Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek

V prvom roku riešenia projektu sme zaviedli kultiváciu renálnych buniek a začali s ich charakterizáciou. Zostavili sme protokoly pre izoláciu RNA a prípravu vzoriek na qRT-PCR a začali sme analyzovať génovú expresiu typických génov pre dané bunky, v čom budeme pokračovať aj v druhom roku. Zaznamenali sme aj prvé rozdiely medzi jednotlivými typmi buniek, ktoré je však ešte potrebné potvrdiť. Prebehli aj pilotné experimenty na určenie vhodnej koncentrácie nanočastíc a časového priebehu ovplyvňovania buniek. Zároveň sa rozbehla sekundárna charakterizácia nanočastíc v kultivačných médiách a pripravili sa prvé vzorky na stanovenie množstva nanočastíc pohltených bunkami AAS metódou.

Valid HTML 4.01 Transitional