englishslovensky

Izolacia ludskych mezenchymovych kmenovych buniek a ich pouzitie v regeneracnej a genovej liecbe

Retrovírusovou trasdukciou sme pripravili ľudské mezenchýmové bunky exprimujúce fúzny kvasinkový cytozín deamináza:uracil fosforibozytransferázový gén (CD-AT-MSC. Sledovali sme ich terapeutický potenciál na modeli ľudského karcinómu hrubého čreva v prítomnosti predliečiva 5-flourocytozínu. CD-AT-MSC v kombinácii s 5-fluorocytozinom zvýšili bystander effect a selektívnu toxicitu na cieľové HT-29 bunk. Potvrdili sme riadenú schopnosť migrácie AT-MSC a CD-AT MSC k nádorovým bunkám HT-29 ako in vivo tak aj in vitro na ľudskom nádorovom xenografte na nahých myšiach. Výsledky ukazujú, že AT-MSC sú vhodné prostriedky na doručenie samovražedného génu do nádoru a dajú sa využiť pre personifikovanú bunkami nasmerovanú génovú terapiu.

Valid HTML 4.01 Transitional