englishslovensky

Modulacia expresie HLA-G a HLA-E antigenov

Modulácia expresie HLA-G a HLA-E antigénov. Dokázali sme, že v JEG-3 bunkách sa nedá detegovať ani za prítomnosti proteazómových inhibítorov žiadna skrátená proteínová HLA-G izoforma i napriek tomu, že všetky HLA-G transcripty sú prítomné. Neprítomnosť krátkych HLA-G proteínových izoforiem sa preto nemôže vysvetliť ich rýchlou degradáciou. Najdôležitejšie je zistenie, že proteazómový inhibítor zLLL výrazne zvyšuje transcripciu a transláciu HLA-G génov u HLA-G1 a -G2 transfektantov. HLA-G expresia je regulovaná aj epigentickými mechanizmami (DNA metyláciou, acetyláciou histónov) a stresom. Najvyššia aktivácia HLA-G transkripcie sa dosiahla u chorokarcinómových buniek JAR a lymfoblastoidných buniek RAJI pomocou demetylačnej látky 5-aza-2´- deoxycytidín. Aj inkubáciou týchto buniek s inhibítormi histón-deacetylácie (butyrát, alebo kys. valproová) sa pozorovalo mierne zvýšenie HLA-G transkripcie. K relatívnemu zvýšeniu HLA-G transkripcie došlo i následkom tepelného šoku, pričom u JAR buniek sa výrazne indukovala expresia HLA-G6 transkriptu.

Valid HTML 4.01 Transitional