englishslovensky

Génová terapia nádorov pomocou retrovírusových vektorov. Testovanie vektorov s génom faktoru nádorovej nekrózy a vektorov obsahujúcich siRNA expresné kazety

Podarilo sa nám skonštruovať bezpečnejší tzv. samoinaktivujúci sa retrovirálny vektor pQCXIX-Neo, obsahujúci gén pre neomycínovú rezistenciu v MCSI (multiklonovacie miesto I). pQCXIX-Neo vektor je vhodný na klonovanie génov exprimovaných z inducibilných promóterov. Už nefunkčný gén pre tymidínkinázu Herpes simplex (HSVtk) v retrovirálnom vektore pJH5 sme vymenili za funkčný gén tymidínkinázy Herpes simplex, ktorého samovražedný účinok po podaní GCV sme otestovali na viacerých nádorových bunkových líniách. Funkčný gén HSVtk bude slúžiť na ďalšie testovanie a konštrukcie.

Valid HTML 4.01 Transitional