englishslovensky

Vyskum normálnych a leukemických hemotopoetických populácií ako podklad pre odlíšenie leukemických a regenerujúcich buniek

Vedúci projektu: Oľga Babušíková
Trvanie projektu: 2007 - 2009

Výskum normálnych a leukemických hemotopoetických populácií ako podklad pre odlíšenie leukemických a regenerujúcich buniek Hlavnou úlohou tohto projektu je rozšírenie našich predchádzajúcich výskumov, zameraných na využitie mnohopa-rametrovej prietokovej cytometrie pri presnom popise membránových/vnútrobunkových znakov akútnych B-lymfoblastových a myeloblastových leukémií. Presná diagnostika leukémií je založená na kombinácii fenotypo-vých znakov, ale i na lokalizácii buniek na bodových grafoch CD45/SSC a na tzv. ´empty spaces´, kde sa zdravé bunky nevyskytujú. Výsledky prispejú k presnejšiemu dôkazu minimálnej zvyškovej choroby. Predbežné výsledky ukázali, že v kostnej dreni pacientov s leukémiou po ukončení jednotlivých liečebných fáz a po transplantáciii prebieha normálna B-bunková hematopoéza. Pre morfologickú a imunofenotypovú podobnosť leukemických blastov a regenerujúcich benígnych prekurzorov, zameriame sa primárne na podrobnú definíciu fyziologických vývojových štádií B-buniek (hematogónov) a podobne aj myeloidných prekurzorov. Ak sa podarí projekt úspešne zrealizovať, dosiahne sa presnejšie odlíšenie regenerujúcich buniek a leukemických blastov prítomných aj vo veľmi malých počtoch a následné spresnenie dôkazu minimálnej zvyškovej choroby.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional