englishslovensky

Interakcia ľudských mezechýmových kmeňových buniek odvodených z tukového tkaniva s ľudskými nádorovými bunkami

Vedúci projektu: Lucia Kučerová
Trvanie projektu: 2007 - 2009

Terapeutické využitie mezenchýmových kmeňových bunkiek odvodených z tuku (skr. ADMSC, z angl. Adipose-tissue Derived Mesenchymal Stem Cells) ostáva limitované, pokým nebude lepšie preštudovaný efekt mezenchýmových kmeňových buniek na rast nádoru in vivo. Cieľom projektu je charakterizovať lokálny a systémový účinok podávania ADMSC na rast nádoru s využitím modelu ľudských nádorových xenograftov. Štúdium interakcie ADMSC a nádorových buniek in vitro by malo viesť k objasneniu možného molekulárneho mechanizmu a identifikácii zodpovedajúcich rastových faktorov a bunkových receptorov.

Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional