englishslovensky

Úloha genetických, epigenetických a fenotypových markerov MDR1 génu a proteínu pre prognózu a liečbu akútnej myeloidnej leukémie

Vedúci projektu: Zdena Bartošová
Trvanie projektu: 2008 - 2010

Napriek pokrokom v diagnostike a liečbe akútnej myeloidnej leukémie (AML) sa nedosiahlo výrazné zlepšenie najmä v celkovom prežívaní dospelých s týmto ochorením. Iba tretina pacientov vo veku 18 – 60 rokov sa úspešne vylieči. Avšak pokroky v molekulárnej biológií a genetike viedli k celkovo lepšiemu pochopeniu malígneho ochorenia a je snaha vyvinúť terapiu šitú na mieru. Pre zostavenie individualizovanej terapie pacienta je nevyhnutné identifikovať prognostické faktory. Štúdie skúmajúce úlohu jednobázových polymorfizmov (SNP) a expresie MDR1 (mnoho-liekovej rezistencie) génu priniesli kontroverzné výsledky o vzťahu medzi MDR1 statusom a AML prognózou. Cieľom predkladaného projektu je uskutočniť veľmi komplexnú a rozsiahlu koreláciu klinických údajov AML pacientov a experimentálnych bunkových línií s charakterizáciou génu MDR1 analýzou SNP, metylačného statusu, počtom kópií génu a jeho expresie meranej ako P-gp sprostredkovaný eflux.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional