englishslovensky

Solubilné neklasické HLA antigény I. triedy

Vedúci projektu: Katarína Poláková
Trvanie projektu: 2008 - 2010

Solubilné neklasické HLA antigény I. triedy. Cieľom predloženého projektu je objasniť, akým mechanizmom sa tvoria solubilné HLA-G antigény (sHLA-G). Štúdium solubilných HLA-G antigénov bude zahrňovať vývoj nových monoklonových ako aj polyklonálnych protilátok špecifických pre peptid intrónu-4 HLA-G antigénu. Použitím týchto protilátok sa budú detailne charakterizovať solubilné HLA-G antigény produkované stabilnými bunkovými líniami, ako aj malígnymi bunkami leukemických pacientov. Bude sa skúmat, či existuje korelácia medzi stavom a priebehom leukemického ochorenia a prítomnosťou solubilného HLA-G antigénu. Nakoniec sa bude skúmať regulácia expresie HLA-G molekúl na úrovni splicingu mRNA. splicing level.

Valid HTML 4.01 Transitional