englishslovensky

Úloha a podiel Escherichia coli a Schizosaccharomyces pombe alkytransferázových homológov v oprave alkylačného poškodenia v DNA kvasiniek Saccharomyces cerevisiae

Vedúci projektu: Karol Kleibl
Trvanie projektu: 2008 - 2010

In silico analýzou sa detegovala skupina génov tzv. alkyltransferase-like (ATL) na základe ich podobnosti s motívmi O6-metylguanín DNA-metyltransferázy (MGMT), odstraňujúcej alkylačné poškodenia z O6 atómu guanínu. U týchto homológov je metyl-akceptorový cysteín nahradený tryptofánom, ich funkcia je zatiaľ neznáma, ale ich sekvenčná podobnosťs MGMT naznačuje, že by mohli byť súčasťou opravy alkylačného poškodenia. E. coli obsahuje nielen dve rozdielne MGMT, ale i ATL proteín, ktorý bol purifikovaný, inhiboval transfer metylovej skupiny na ľudskú MGMT a viazal sa na substrátovú DNA, obsahujúcu O6-metylguanín. S. cerevisiae a väčšina eukaryontov obsahuje MGMT gén a nie ATL, kdežto S. pombe obsahujú iba gén exprimujúci ATL. Aby sa zistila in vivo funkcia ATL génu v S. pombe, pripravil sa jeho delečný mutant, ktorý bol výrazne citlivejší k inhibícii alkylačnými látkami a in vitro experimenty poukázali na analógiu s E. coli ATL proteínom. Projekt zahrnuje štúdium funkcie ATL proteínov v modele S. cerevisiae.

Valid HTML 4.01 Transitional