englishslovensky

Integrácia nukleárneho faktora NF-1 do signálnych dráh vedúcich k zastaveniu rastu bunky

Vedúci projektu: Katarína Luciaková
Trvanie projektu: 2008 - 2010

Neoplastická transformácia je mnohokrokový proces. Napriek dlhoročnému intenzívnemu štúdiu sa nepodarilo zistiť jednoznačnú definíciu príčin vzniku nádorového ochorenia. Vo všeobecnoti môžeme povedať, že nádorové ochorenie vzniká v dôsledku porúch v signálnych dráhach, ktoré regulujú odpoveď na vonkajšie signály. Predkladaný projekt je pokračovaním našich snáh o pochopenie mechanizmov regulácie transkripcie génov ako aj o štúdium signálnych dráh, ktoré sa regulácie transkripcie zúčastňujú. Konkrétne sa projekt venuje štúdiu molekulárneho mechanizmu, ktorým transkripčný faktor NF1 inhibuje expresiu modelového génu (ANT2) počas prechodu buniek do kľudovej fázy. Projekt má tiež za cieľ študovať integráciu NF1 do známych signálnych dráh.

Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional