englishslovensky

Štúdium éterických olejov a ich zložiek z hľadiska ich ochranného pôsobenia v procese iniciácie nádorového ochorenia:experimentálne systémy in vitro a ex vivo

Vedúci projektu: Eva Horváthová
Trvanie projektu: 2009 - 2011

Poškodenie DNA spojené s rôznymi zmenami na genetickej úrovni bunky je v súčasnej dobe považované za najvýznamnejší podnet pre iniciáciu viacstupňového procesu karcinogenézy. Štúdium antimutagénnych a antikarcinogénnych účinkov prírodných látok, ktoré sa čoraz častejšie využívajú v rôznych oblastiach nášho spoločenského života, má preto veľký význam. V rámci navrhovaného projektu plánujeme 1. biochemickou cestou určovať antioxidačnú aktivitu niektorých éterických olejov a ich zložiek; 2. pomocou in vitro systémov využívajúcich cicavčie bunky, baktérie, kvasinky a riasy zisťovať ich antimutagénne účinky; 3. skúmať, či sa v bunkách čerstvo izolovaných z pokusných potkanov, ktorým budú skúmané látky podávané v pitnej vode prejavia DNA-protektívne účinky; 4. v extraktoch buniek získaných zo zvierat s normálnym a zmeneným pitným režimom zisťovať a. reparačnú enzymatickú aktivitu a b. aktivitu niektorých najvýznamnejších bunkových enzýmov.

Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional