englishslovensky

Génovo-bunková terapia ľudských nádorov prostredníctvom bezpečnejších samoinaktivujúcich sa retrovírusových vektorov s inducibilnou expresiou faktoru nádorovej nekrózy v mezenchýmových kmeňových bunkách

Vedúci projektu: Silvia Tyčiaková
Trvanie projektu: 2009 - 2011

Projekt je pokračovaním našej práce v zdokonaľovaní retrovírusových vektorov pre génovú terapiu nádorov použitím nových bezpečnejších tzv. amoinaktivujúcich sa retrovírusových vektorov v kombinácii s indukciou expresie terapeutických génov, s ktorými máme pozitívne skúsenosti. Plánujeme skonštruovať samoinaktivujúci sa retrovírusový vektor obsahujúci terapeutický gén pre faktor nádorovej nekrózy (TNFa), ktorého expresia bude indukovateľná podľa potreby pridaním antibiotika. TNFa je cytokín, vysoko účinný spúšťač apoptózy. Pripravený vektor bude charakterizovaný, jeho účinnosť bude sledovaná v podmienkach in vitro na bunkách nádorových línii s použitím aj ľudských mezenchýmových kmeňových buniek. Neskôr bude sledovaná jeho účinnosť v in vivo systéme na imunodeficientných myšiach. Využitie promótora indukovateľného tetracyklínom nám umožní kondicionálne zapínanie/vypínanie expresie TNFa génu v nádorových bunkových líniách ale aj v mezenchýmových kmeňových bunkách, vhodnom zdroji protinádorovej terapie in situ.

Valid HTML 4.01 Transitional