englishslovensky

Molekulárne mechanizmy opravy nedzireťazcových krížnych väzieb DNA v Saccharomyces cerevisiae

Vedúci projektu: Miroslav Chovanec
Trvanie projektu: 2009 - 2011

Na rozdiel od prokaryotov, je opravu medzireťazcových krížnych väzieb (ICL) v DNA v eukaroytoch ťažšie definovať, hlavne preto, že viacero dráh navzájom súperí o opravné intermediáty. Kvasinky sa ukázali byť silný nástroj na detailné pochopenie opravy ICL v eukaryotoch, kde významnú úlohu v oprave ICL hrá nukleotidová excízna oprava, homologická rekombinácia a poreplikačná oprava/translézna syntéza DNA. Naše predbežné výsledky indikujú, že Mgm101 proteín hrá úlohu v oprave ICL. Hoci mgm101 mutantné bunky nie sú defektné v oprave chybne spárovaných báz (MMR), tieto bunky vykazujú rovnaký defekt v oprave ICL ako bunky defektné v MMR. Pretože vyradenie MGM101 vedie k zvýšenej citlivosti pso2 mutantných buniek k látkam indukujúcim ICL, Mgm101 proteín pôsobí počas opravy ICL pravdepodobne redundantne so Pso2 proteínom, ale epistaticky s MMR. Naše predbežné výsledky tiež naznačujú zahrnutie Mph1 proteínu v Mgm101-MMR-závislej dráhe opravy ICL. Úlohou tohto projektu je podrobne charakterizovať túto dráhu opravy ICL.

Valid HTML 4.01 Transitional