englishslovensky

Štúdium interakcií nádorových buniek s mezenchýmovými kmeňovými bunkami nesúcimi samovražedné gény

Vedúci projektu: Miroslava Matúšková
Trvanie projektu: 2010 - 2012

Predkladaný projekt je pokračovaním nášho výskumu využitia mezenchýmových kmeňových buniek (MSC) v protinádorovej génovej terapii. Množstvo prác, vrátane našich výsledkov potvrdzuje, že ľudské mezenchýmové kmeňové bunky nesúce samovražedné gény sú schopné usídliť sa v nádore a vyvolať výrazný cytotoxický efekt in situ.  Cieľom projektu bude porovnať  účinnosť dvoch  terapeutických systémov využívajúcich konverziu netoxického predliečiva na chemoterapeutikum pomocou aktivujúceho enzýmu: cytozíndeamináza v spojení s 5-fluorocytozínom (CD/5-FC) a  tymidínkináza vírusu Herpes simplex s ganciklovirom (HSV-tk/GCV). Paralelne porovnáme schopnosť uvedených terapeutických systémov navodiť bunkovú smrť u nádorových buniek odvodených z rôznych typov ľudských nádorov. Budeme sledovať aj interakcie MSC  s chemorezistentnými bunkovými subpopuláciami, ktoré budú slúžiť ako model buniek iniciujúcich nádor. Riešením projektu chceme prispieť k objasneniu možností využitia MSC v cielenej protinádorovej terapii.

Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional