englishslovensky

Inhibítory PARP-1: geneticky špecifické látky na liečbu nádorov s poruchou BRCA1/2 proteínov

Vedúci projektu: Ivana Fridrichová
Trvanie projektu: 2010 - 2012

Poly(ADP-ribozo)polymeráza-1 (PARP-1) je novým a dôležitým enzýmom pri liečbe nádorov. Najnovšie výskumy poukázali na skutočnosť, že inhibítory PARP-1 môžu byť použité nielen ako látky na zvýšenie účinku chemo/rádioterapie, ale môžu byť aplikované aj samostatne ako látky so selektívnym účinkom na nádory s poruchou v oprave DNA, špeciálne nádorov s poruchou BRCA1/2 proteínov. Napriek neustálemu pokroku v terapii, ktorý prináša aplikácia PARP-1 inhibítorov pri liečbe nádorov, stále ostávajú nezodpovedané viaceré otázky. V rámci tohto projektu budú zodpovedané otázky týkajúce sa špecifickosti PARP-1 inhibítorov, možnosti ďalšieho vývoja a hľadania nových selektívnejších PARP-1 inhibítorov, resp. otázka či látky, ktoré inhibujú výhradne PARP-1 enzým sú selektívne pre liečbu nádorov s poruchou BRCA1/2 proteínov. Súčasťou projektu bude aj objasnenie úloh kináz regulujúcich PARP-1 aktivitu a možnosti zvýšenia citlivosti nádorov s poruchou BRCA1/2 proteínov v prípade inhibície týchto kináz.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional