englishslovensky

Protinádorové účinky izotiokyanátov a ich kombinácie s inými terapeutickými prístupmi

Vedúci projektu: Ľubica Hunáková
Trvanie projektu: 2011 - 2014

Predkladaný projekt je zameraný na základný výskum protinádorových účinkov izotiokyanátov (ITC). Predovšetkým budeme uskutočňovať ďalšie in vitro štúdie na ľudských hematopoetických a karcinómových bunkových líniách s cieľom identifikovať výstupy pre následné in vivo experimenty. Na základe našich a iných predchádzajúcich štúdií bude pokračovať výskum synergických účinkov ITC v nových kombináciách liečiv. Pomocou prietokovej cytometrie, real-time PCR, biochemických a imunochemických metód chceme sledovať kľúčové deje, signálne dráhy a faktory ovplyvňujúce synergiu ITC s chemoterapeutikami na cisplatinovej a antracyklínovej báze. Paralelne objasníme ďalšie možnosti kombinácií ITC s novými experimentálnymi terapeutickými prístupmi ako sú génová terapia nádorov a použitie nanočastíc. V druhej časti sa chceme pokúsiť ukázať protinádorové účinky SFN in vivo sledovaním jeho vplyvu na rast xenotransplantátov, tvorbu experimentálnych metastáz, produkciu cytokínov, chromozómové aberácie, DNA opravu a expresiu génov.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional