englishslovensky

Vzťah histónových modifikácií a metylácie DNA pri inhibícií transkripcie génov asociovaných s nádorovým ochorením

Vedúci projektu: Tomáš Krivulčík
Trvanie projektu: 2013 - 2016

Epigenetické zmeny v nádorových bunkách predstavujú dôležité ciele súčasného onkologického výskumu. Nedávne výsledky naznačili, že okrem DNA hypermetylácie v promotorových sekvenciách sa na vyradení génovej transkripcie majú spolupodieľať aj zmenené modifikácie histónov, dokonca len samotný zmenený histónový kód môže zabrániť expresii génu. Cieľom tohto projektu je preskúmať úlohu histónových modifikácií a DNA metylačných profilov v inhibícii expresie génov asociovaných s tumorigenézou na modeli nádorových bunkových línií. Predpokladáme, že výsledky našej štúdie prispejú k objasneniu nezávislej alebo na DNA metylácii závislej funkcie histónových modifikácií v epigenetickej inhibícii expresie tumor supresorových génov v nádorových bunkách. Tieto poznatky môžu viesť k identifikácii nových epigenetických markerov založených na špecifických vzoroch histónových modifikácií, ktoré by mohli byť klinicky využité pre efektívnejšiu diagnostiku, stanovenie prognózy a terapiu onkologických ochorení.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional