englishslovensky

Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov

Vedúci projektu: Eva Horváthová
Trvanie projektu: 2013 - 2017Valid HTML 4.01 Transitional