englishslovensky

Regulácia ligačného kroku spájania nehomologických koncov DNA

Vedúci projektu: Miroslav Chovanec
Trvanie projektu: 2014 - 2017

Keďže sú dvojvláknové zlomy DNA (DSB) najtoxickejšie poškodenie DNA, ich oprava je esenciálna vo vzťahu k udržaniu stability genómu a viability buniek. Jednou z dvoch hlavných dráh opravy DSB je spájanie nehomologických koncov DNA (NHEJ), kde centrálnu úlohu hrá komplex DNA ligázy IV, ktorý katalyzuje ligačný krok tohto procesu a zahŕňa v kvasinkách Lif1 proteín. My sme zistili, že Lif1 je SUMOylovaný a identifikovali sme lyzín 301 ako hlavné konjugačné miesto. Domnievame sa, že SUMOylácia Lif1 predstavuje nový regulačný mechanizmus procesu NHEJ. Lif1 súčasne podstupuje fosforyláciu cyklín-závislou kinázou na seríne 261 a táto modifikácia takisto kontroluje NHEJ. Lif1 je teda modifikovaný dvoma spôsobmi, SUMOyláciou a fosforyláciou a obe tieto modifikácie regulujú NHEJ. Máme v pláne overiť možnosť komunikácie medzi Lif1 SUMOyláciou a fosforyláciou počas regulácie NHEJ použitím substituovaných aliel Lif1 a rôznych biochemických a genetických metód.

Valid HTML 4.01 Transitional