englishslovensky

Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek

Vedúci projektu: Andrea Bábelová
Trvanie projektu: 2015 - 2018

Obličky sú veľmi heterogénnym orgánom zloženým z rozličných typov buniek so špecifickou génovou expresiou, a tým aj nezameniteľnou funkciou. Z toho vyplýva ich rozdielna citlivosť na toxické látky, ktoré sa v obličkách akumulujú, vrátane nanočastíc. Dlhodobé hromadenie nanočastíc v glomerulkách môže spôsobiť poškodenie obličiek podobné glomerulonefritíde. Postihnuté môžu byť všetky typy buniek tvoriace glomerulku ako sú napríklad mezangiálne bunky, fibroblasty aj podocyty, čo môže dramaticky ovplyvniť filtračnú kapacitu obličiek. Podobne akumulácia nanočastíc v bazálnej membráne tubulov môže mať za následok poškodenie epiteliálnych buniek tvoriacich tubuly, čo výrazne ovplyvňuje resorpčnú schopnosť obličiek. S rozvojom nanočastíc aplikovaných v biomedicíne je nevyhnutné preveriť možnosť poškodenia buniek obličky nanočasticami, aby sa predišlo možným zdravotným rizikám.

Viac   

Valid HTML 4.01 Transitional