englishslovensky

Sledovanie indukcie matrixových metaloproteináz v asociácií s expresiou HLA-G molekúl

Vedúci projektu: Katarína Poláková
Trvanie projektu: 2015 - 2017

HLA-G molekuly patria medzi neklasické HLA-I antigény a vyznačujú sa imuno-supresívnymi vlastnosťami. Anomálna expresia HLA-G bola pozorovaná v primárnych nádoroch ako aj v metastázach. Matrixové metaloproteinázy (MMP) degradujú bazálne membrány, komponenty extracelulárneho matrixu a tak významne prispievajú k invazívnosti nádorov a tým k tvorbe metastáz. Predpokladá sa, že expresia HLA-G môže viesť k indukcii niektorých MMP. Cieľom projektu je preto zistiť, či v rôznych bunkových líniách sa dá HLA-G transfekciou indukovať aj expresia MMP. Syntéza HLA-G sa môže navodiť aj epigenetickými moduláciami, preto vzťah medzi HLA-G a MMP budeme sledovať aj na líniách, u ktorých dochádza k indukcii syntézy HLA-G napr. hypometyláciou DNA. Ďalej budeme skúmať, či veľkosti HLA-G molekúl na bunkovom povrchu, alebo po ich uvoľnení počas malígnej progresie sú ovplyvnené napr. nekrózou (častý proces vyskytujúci sa pri invazivite solídnych nádorov). Získané výsledky budú východiskom pre vývoj nových diagnostických nástrojov.

Valid HTML 4.01 Transitional