englishslovensky

Úloha stresovej odpovede mezenchýmových stromálnych buniek v rezistencii ľudských nádorových buniek na liečbu

Vedúci projektu: Lucia Kučerová
Trvanie projektu: 2015 - 2018

Bunky nádorového mikroprostredia zohrávajú dôležitú úlohu v nádorovej biológii. Nemalígne bunky ako stromálne prekurzory, fibroblasty a bunky imunitného systému regulujú aj odpoveď nádorových buniek na liečbu sekretovanými parakrinnými faktormi a interakciami. Ľudské mezenchýmové stromálne bunky (MSC, z ang. Mesenchymal Stromal Cells) aktívne prispievajú k biologickým prejavom nádoru vrátane ovplyvnenia odpovede na liečbu (extrinsic efekt). MSC majú zároveň zvýšenú chemorezistenciu. Cieľom projektu je analyzovať vnútrobunkové signálne dráhy aktivované cytotoxickými stimulmi v MSC, nakoľko mechanizmus odpovede dosiaľ nebol popísaný. Stresová odpoveď na liečivo môže aktivovať bunkový program, ktorý blokuje poškodenie tkaniva a spúšťa regeneráciu, čo môže prispieť ku zvýšenej chemorezistencii. Cieľom projektu je stanoviť vplyv MSC na odpoveď nádorových buniek na chemoterapeutiká, potvrdiť ich na zvieracích modeloch a identifikovať možnosti podpory cytotoxickej terapie založenej na ovplyvnení nádorového mikroprostredia.

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional