englishslovensky

Analýza mikroRNA a charakterizácia expresie vybraných proteínov v cirkadiánnom kontexte ako prognostický biomarker pre kolorektálny karcinóm

Vedúci projektu: Ján Sedlák
Trvanie projektu: 2015 - 2019Valid HTML 4.01 Transitional