englishslovensky

Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA

Vedúci projektu: Eva Horváthová
Trvanie projektu: 2016 - 2019

Poškodenie DNA spojené s rôznymi zmenami na genetickej úrovni bunky sa všeobecne považuje za najvýznamnejší podnet pre iniciáciu viacstupňového procesu karcinogenézy. Štúdium protektívnych účinkov prírodných látok a analógov pripravených na ich báze, ktoré sa často využívajú pri ochrane zdravia a prevencii, má preto veľký význam. V rámci navrhovaného projektu plánujeme: 1. pripraviť fenyletanoidné glykozidy a ich analógy chemickými alebo menej tradičnými enzymatickými postupmi; 2. biochemickými metódami určiť antioxidačnú, chelatačnú a redukčnú kapacitu fenyletanoidných glykozidov a ich analógov; 3. v experimentálnych systémoch využívajúcich cicavčie bunky, primárne potkanie hepatocyty a plazmidovú DNA zistiť ich protektívny potenciál voči poškodeniam indukovaným modelovými mutagénmi a karcinogénmi; 4. sledovať aktivitu dôležitých bunkových enzymatických a neenzymatických antioxidantov. Študované látky by mohli byť súčasťou preventívnych a terapeutických postupov zameraných na boj s civilizačnými chorobami.

Valid HTML 4.01 Transitional