englishslovensky

Biologické účinky prostredia so zníženým množstvom deutéria alebo zvýšeným pH a fyzického cvičenia vo vzťahu k onkologickým ochoreniam: implikácie pre terciárnu prevenciu

Vedúci projektu: Ľubica Hunáková
Trvanie projektu: 2016 - 2018

Zámerom projektu je posúdiť možnosť modulácie extracelulárneho prostredia s potenciálnym významom pre terciárnu prevenciu rakoviny. V situácii in vitro chceme preskúmať regulačný účinok médií so zníženým obsahom deutéria (D) alebo zvýšeným pH na proliferačnú aktivitu a viabilitu nádorových a nenádorových buniek. Tieto budú sledované rôznymi kultivačnými a zobrazovacími technikami. Zároveň budeme študovať prípadné zmeny v stabilite genómu sledovaním výskytu mikrojadier typických pre bunky s replikačným stresom, vedúce k zvýšenej heterogenite nádorovej populácie, ako aj zmeny v expresii povrchových antigénov ovplyvňujúcich imunitné odpovede, či zmeny v uvoľňovaní exozómov a v migrácii nádorových buniek. Na úrovni ľudského organizmu chceme skúmať účinky intervencií modulujúcich vnútorné prostredie (cvičenie Pilates, pitie alkalickej vody so zníženým ORP) na redox status, imunologické a regulačné odpovede organizmu podporujúce protinádorovú ochranu.

Valid HTML 4.01 Transitional