englishslovensky

Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie

Vedúci projektu: Igor Beliaev
Trvanie projektu: 2016 - 2020Valid HTML 4.01 Transitional