englishslovensky

Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML

Vedúci projektu: Alena Gábelová
Trvanie projektu: 2016 - 2020

Predkladaný projekt Mossaic je zameraný na inovatívny, morpholino-based antisense koncept pre umlčanie BCR-ABL u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou (CML). Vďaka originálnemu dizajnu a mechanizmu pôsobenia, navrhovaný koncept umožňuje seletívne pôsobiť na CML bunky, pričom špecificky rozpoznáva výlučne BCR-ABL mRNA. Očakáva sa, že predkladaný interdisciplinárny projekt preklenie hlavné bariéry, ktoré bránili a bránia vstupu BCR-ABL antisense terapeutík do klinickej praxe. Ak sa popísaný koncept ukáže ako úspešný, poskytne nedozierny liečebný potenciál nielen pre CML, ale aj pre všetky choroby so známou molekulárnou podstatou, kde príčinnú úlohu v patofyziológii ochorenia zohráva konkrétny proteín.

Valid HTML 4.01 Transitional