englishslovensky

Mutacie RET proto-onkogenu-ich vyznam v súvislosti s vyskumom nadorov stitnej zlazy v diagnostike a prevencii nadorov stitnej zlazy

Vedúci projektu: Veronika Altanerová
Trvanie projektu: 2005 - 2007

V snahe objasniť mechanizmus vzniku MEN2 a potvrdiť význam molekulovo genetickej diagnostiky ochorenia chceme pokračovať v testovaní mutácií v RET proto-onkogéne u členov rizikových rodín. Budeme sledovať expresiu RET proto-onkogénu v nádorovom tkanive metódou Real-Time PCR vo vzťahu k priebehu choroby. Výskyt polymorfizmov v RET proto-onkogéne budeme analyzovať v súvislosti s ich možným vplyvom na progresiu ochorenia. Ďalej by sme chceli monitorovať výskyt mutácií RET proto-onkogénu u papilárneho karcinómu štítnej žľazy (PTC). Zvýšený výskyt PTC spojených s mutáciou RET proto-onkogénu bol pozorovaný u jedincov vplyvom ožiarenia, konkrétne po havárii atómovej elektrárni v Černobyle. Dá sa očakávať, že aj v niektorých oblastiach Slovenskej republiky by mohlo dôjsť k nárastu výskytu papilárných nádorov štítnej žľazy v tejto súvislosti

Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional