englishslovensky

Uplatnenie citlivých metód na predikciu citlivosti k radiácii v terapii nádorov prsnika

Vedúci projektu: Eva Marková
Trvanie projektu: 2005 - 2007

V tomto projekte sa budú porovnávať výsledky získané in vitro a in vivo a potvrdia možnosť využitia citlivých biochemických metód na stanovenie citlivosti k radiácii (chemoterapii) u pacientov s nádorovým ochorením prsníka. Výskum môže viesť v záverečnej fáze k potencionálnemu uplatneniu navrhnutej metódy na predpovedanie individuálnej citlivosti pacientov. Projekt poskytne mechanistickú platformu pre analýzu DSB-kolokalizujúcich „foci“, pokiaľ sa jedná o nádorové ochorenie prsníka. Popri dôležitosti štúdia mechanizmu, môže tento projekt viesť k vyvinutiu novej citlivej techniky na stanovenie individuálnej citlivosti onkologických pacientov a optimalizáciu liečby rakoviny. Táto technika by mala mať výrazné výhody, jako je malé množstvo buniek potrebných k analýze, krátky čas pre analýzu a softvérové vyhodnotenie citlivosti k radiácii (cytostatikám).

Viac   Publikácie

Valid HTML 4.01 Transitional